F’Ottubru Nitolbu r-Rużarju

kuruna_tar-ruzarjuOttubru huwa xahar iddedikat lil Verġni Mqaddsa Marija. Irressqu quddiem Alla t-talb tagħna bl-interċessjoni ta’ Marija permezz tat-talba tar-Rużarju.

Il-Ħamis 15 t’Ottubru l-Quddiesa tas-6.00p.m. tkun bis-sehem tat-tfal u l-ġenituri fl-okkażjoni tal-bidu tas-sena kateketika u l-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Wara l-Quddiesa jkollna l-purċissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju.