Is-Sajf u l-Quddiesa tal-Ħadd

Sunflower-field

Fis-sajf Ġesù jibqa’ jistedinna għall-Ewkaristija.

Matul is-sajf ma ninqatgħux mill-Quddiesa tal-Ħadd.

Inkunu fil-ħin u nipparteċipaw fit-talb bil-qalb.

Immorru libsin kif jixraq lid-Dar ta’ Alla.