Lulju 2015

Beda s-sajf u s-sħana bdiet ukoll. F’dawn il-jiem, s-sħana qisu taqtgħalna qalbna aktar malajr mis-soltu. Fis-sajf irridu “break”. Dan il-“break”, xi kultant, neħduh anke fil-prattika tal-ħajja nisranija tagħna. Jista’ jiġri li fis-sajf nintelqu anke fl-affarijiet ta’ Alla.

Fis-sajf, xi wħud ma jattendux għall-Quddiesa tal-Ħadd għax jgħidu li ma jifilħux għas-sħana li jkun hemm fil-knisja. Xi wħud oħrajn, is-Sibt filgħaxija jibqgħu barra sa tard bil-lejl u l-għada jqumu tard u ma jkollhomx ħin għal Quddiesa.

Fis-sajf, ħafna minna jkollna żmien ta’ vaganzi: insiefru jew immorru f’xi post ħdejn il-baħar biex ninsew ftit ix-xogħol u l-impenji l-oħra. Dan huwa tajjeb; imma xi wħud, fi żmien il-vaganzi, jinsew anke lil Alla.

Għalina l-insara, il-Quddiesa tal-Ħadd tibqa’ dejjem laqgħa importanti ħafna: il-laqgħa tagħna ma’ Ġesu u ma’ xulxin. Il-Quddiesa tal-Ħadd hija l-laqgħa tagħna lkoll li nemmnu f’Ġesu biex niċċelebraw il-qawmien ta’ Ġesu mill-mewt u l-ħajja ġdida li tana Ġesu. Dan nagħmluh permezz tas-smigħ tal-Kelma ta’ Alla u bit-Tqarbin.

Għal ħafna minna, il-Quddiesa tal-Ħadd hija l-uniku kuntatt mal-Kelma ta’ Alla u mal-Ewkaristija. Meta xi ħadd ma jattendix għall-quddiesa tal-Ħadd għal darba, tnejn jew iżjed, ikunu għaddew ġimgħat sħaħ mingħajr kuntatt ma’ Ġesu preżenti fil-Kelma tiegħu u fl-Ewkaristija.

Hija ħasra li, filwaqt li Ġesu jħobbna ħafna, aħna nwarrbuh mal-iċken diffikulta li niltaqgħu magħha jew insibu ħafna skużi biex ma mmorrux għall-Quddiesa. Hija ħasra li fi tmiem is-sajf tisma’ tfal jgħidulek li matul is-sajf ma jkunu ġew qatt il-knisja.

Ejjew ma nħallux is-sajf ibegħedna minn Ġesu. Nappella lill-ġenituri kollha biex, matul is-sajf, mhux biss huma jattendu għall-Quddiesa tal-Ħadd, imma jaraw ukoll li wliedhom tfal u żgħażagħ jibqgħu qrib ta’ Ġesu permezz tal-quddiesa.

Il-ġenituri għandhom iħajru lil uliedhom, li fis-sajf ma jkollhomx skola u studju, anke għall-Quddiesa ta’ kuljum. Il-Quddiesa ta’ kuljum tagħti sens ġdid lill-ħajja tagħna.

Fr Lino

Love-Like-Jesus-button_001